Potentiële patiënt

Wat te doen bij een potentiële inclusie:

  1. Behandelend arts bespreekt PA-uitslag van lokale excisie met patiënt en consulteert hem voor de TESAR, daarbij licht hij de patiënt in dat bij wijze van kwaliteitscontrole de PA naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt gestuurd.
  2. Nadat de patiënt informed consent heeft getekend kan deze geregistreerd worden.
  3. Na registratie kunnen de coupes en blokjes naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc gestuurd worden, zie het registratieformulier hiernaast.
  4. De uitslag van de PA revisie zal in ALEA worden genoteerd door de patholoog van het Amsterdam UMC. Indien de patiënt voldoet aan de in- en exclusiecriteria kan deze worden gerandomiseerd. De uitslag zal worden medegedeeld aan de behandelend arts.
  5. De aangewezen behandeling vindt binnen 3 maanden na de lokale excisie plaats.
Download patiënteninformatiefolder
Download registratieformulier
Open de randomisatie tool

< Deelnemende centra

Randomisatie >