Samenvatting

De TESAR studie is er op gericht om de gezondheid en kwaliteit
van leven van mensen met endeldarm kanker te verbeteren

De huidige behandeling na lokale verwijdering van een vroegstadium endeldarm kanker is een aanvullende operatie waarbij de endeldarm in zijn geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Deze aanvullende operatie gaat gepaard met een hoog risico op complicaties, verminderde darm functionaliteit en een hoog percentage van patiënten krijgt een (tijdelijk of definitief) stoma. Hierdoor geven patiënten na deze behandeling vaak een verslechtering in kwaliteit van leven aan.

De operatie is gericht op alle stadia van endeldarmkanker en dus ook de vergevorderde stadia. Echter, hebben patiënten met een vroeg stadium endeldarmkanker wellicht voldoende aan een minder invasieve behandeling.

Met de TESAR studie willen we onderzoeken of er voor de vroeg stadium endeldarm kanker een endeldarmsparende behandeling mogelijk is. Met als speerpunten: gelijkwaardige oncologische veiligheid, verbetering in kwaliteit van leven en lager risico op korte- en lange termijn complicaties, functionele problemen en het krijgen van een stoma. Voor meer informatie kunt u onderaan de pagina de patiënteninformatie downloaden.

Studieprotocol >