Vragenlijst

Uw welzijn tijdens en na de behandeling is voor ons van groot belang

Om een goed beeld te krijgen hoe uw leven wordt beïnvloed door de behandeling zullen wij vragenlijsten naar uw versturen. De vragenlijsten worden 3, 6, 12, 24 en 36 maanden na de lokale verwijdering van de tumor verstuurd.

Deze gegevens zullen wij gebruiken om een eventueel verschil in functionaliteit en kwaliteit van leven tussen de behandelingen te onderzoeken. De uitkomsten van de vragenlijsten leggen wij naast uw medische gegevens.

De vragenlijsten worden digitaal naar u verstuurd. Indien u niet in staat bent om de vragenlijst online te beantwoorden, kan een papieren vragenlijst worden toegestuurd. Geef dit aan bij uw behandelend arts.

< Schema controle onderzoeken

Contact >