Contact

De TESAR studie is opgezet in samenwerking
met patiëntenvereniging Darmkanker Nederland.

Mocht u vragen hebben of in contact willen komen met andere mensen met endeldarm kanker of mensen die ook deelnemen aan de TESAR trial dan kunt u contact opnemen met

lotgenoten@spks.nl

Studiecoördinator:
Annabel van Lieshout
Arts-onderzoeker afdeling Chirurgie
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
ZH 7F 20
+31 (0)6 13313382
a.vanlieshout@amsterdamumc.nl

< Vragenlijsten