Follow-up schema

Het onderstaande schema toont op welke momenten
gedurende het onderzoek welke acties worden uitgevoerd.

De momenten die zijn aangegeven met een kruisje zijn de reguliere follow-up momenten na behandeling met een operatie.

De momenten met een sterretje zijn aanvullende follow-up momenten voor patienten die behandeld zijn met chemoradiotherapie.

Na 24 maanden krijgen alle patienten een MRI scan.

< Onderzoeksprotocol

Vragenlijsten >